Попуас - ЕhКС В2018 ТЫНАР ИТ АТАРСУПЕР САТИРАЖАНЫ ЖЫЛДЫК КОНЦЕРТ